آدرس ما

تهران، میدان هفتم‌‌تیر، کوی نظامی، شماره ۲۵، واحد ۱، کدپستی: ۱۵۷۵۶۳۵۹۱۱

ایمیل

negarineh@ymail.com

شماره تماس

۰۲۱۸۸۳۰۷۲۷۸
۰۹۱۲۱۲۳۲۳۹۴
۰۲۱۸۸۳۱۰۰۷۱
۰۹۰۲۱۲۳۲۳۹۴
۰۲۱۸۸۳۱۵۰۵۱
۰۲۱۸۸۳۱۰۰۷۱