نوشین ریشهری
  • ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

خانم نوشین ریشهری زادۀ 1324 بوشهر هستند. ایشان رشته کارشناسی کامپیوتر را در دانشگاه میدلسکس آمریکا (Middlesex University) به پایان رسانده‌اند. خانم ریشهری از سال 1370 خورشیدی مشغول برگردان ادبیات دنیا به فارسی هستند.
انتشارات نگارینه تا کنون از ایشان کتاب‌های «رمز داوینچی»، «شیاطین و فرشتگان»، «نقطۀ فریب»، «نماد گمشده»، «کودکی بد، بزرگسالی خوب»، «چه عاملی مانع موفقیت شماست؟»، «آملیا»، «خانواده ساکن بن‌بست»، «نامۀ‌های اسرارآمیز» را چاپ و نشر کرده و کتاب‌های «دلم‌خواست» و «زندگینامه جوزفین» را در دست چاپ دارد.